contact

Kelly Tsirimonakis

8 Rega Golfi st.  Palaio Psihico,
15452 Athens, Greece

tel: +306974334883
tel: +302106712710
email: kgt@kellytsirimonakis.com